כחלק משמירה על איכות הסביבה הנחה ראש מועצת רמת ישי עופר בן אליעזר את המתנ"ס המקומי לעבור לשימוש בכלים רב־פעמיים, ואכן תהליך החלפת הכלים החד־פעמיים החל לפני כשבועיים.

מדובר על החלפת השימוש בכלים חד־פעמיים בפעילות המתנ"ס לרבות הצהרונים. יש לציין כי התלמידים, כחלק מהתהליך החינוכי, משתתפים בהטמעה על ידי פעולות הסברה וחינוך לשמירה על הסביבה. יודגש כי לאורך כל השנים במתקני המועצה נעשה שימוש בכלים רב־פעמיים.

צילום המחשה: shutterstock

כחלק ממדיניות של שמירה על סביבה ירוקה עברה המועצה בשנים האחרונות לתאורת לד חסכונית ברחבי היישוב, נוספו עמדות למחזור זכוכית, ביגוד, סוללות ועוד וכמו כן נוספו מרכזי מחזור ברחבי היישוב. בימים אלה הסתיים פיזור של כ־40 פחים כתומים למחזור אריזות מזון ברחבי היישוב.

במערכת החינוך שמים דגש על הטמעת תהליכים חינוכיים בנושא דוגמת פרויקט בית ספר מקדם בריאות הפועל בבית הספר היסודי ארזים.

בן אליעזר: "כחלק בלתי נפרד מתהליכים לשמירה על סביבה ירוקה ומדיניות המועצה בנושא, הנחיתי את מנהל המתנ"ס אבי ברקב לעבור לשימוש בכלים רב־פעמיים לרבות הצהרונים. יחד נשמור על עולם טוב יותר לדורות הבאים".