ששה מוקדים נבחרו השנה על ידי מרכז מורשת יצחק רבין ז''ל לקיים בהם את האסיפה הישראלית, ובהם נוף הגליל, ובהן נידונו סוגיות אקטואליות על סדר יומה של החברה הישראלית. האירוע התקיים ברחבת עיריית נוף הגליל.

האסיפה הישראלית בנוף הגליל (צילום: אלישמע סנדמן)

האסיפה הישראלית התקיימה השנה בירושלים, חיפה, באר שבע, מודיעין ונוף הגליל, כל הקבוצות המרכיבות את הפסיפס האנושי בנוף הגליל התכנסו לשיח מכבד על נקודות המחלוקת ובהם נושאים טעונים במיוחד, כשהמטרה היא, מותר לחלוק ואף רצוי, אך יש למצוא את הנקודות המשותפות עליהן ניתן להגיע להסכמה.

שיח של כבוד הדדי (צילום: אלישמע סנדמן)

צחי וייס, מנהל הגרעין התורני-ציוני בנוף הגליל אמר: ''המיוחדות של העם היהודי בכל הדורות היא היכולת להתווכח, לחדד ולדייק את הדעות השונות אך להמשיך להיות אחים, מתוך כבוד וסובלנות. זהו המסר של האסיפה הישראלית, שהיינו חלק ממנה''.