בבית הספר היסודי 'בית זאב למדע, תעופה וחלל' בעפולה פעל בשנת הלימודים הקודמת פיילוט במסגרתו הופקדו תלמידים שהיו אחראים על שיח מכבד בקבוצות ה'וואטסאפ' הכיתתיות במטרה למזער מקרי פגיעה, אלימות ונידוי. בעקבות הצלחת הפיילוט תפעל התוכנית גם השנה בכיתות הגבוהות ד'-ה'-ו'.

בית הספר היסודי בית זאב | צילום: שרון צור

התוכנית הערכית 'שומרי הוואטסאפ' נבנתה כחלק מהעלאת המודעות לשימוש מושכל באמצעים טכנולוגיים, במסגרתו מחנכות הכיתות והיועצות מחנכות לשימוש ראוי ומכבד ברשת. התלמידים עברו הדרכה משמעותית הכוללת הסבר מקיף מה ההבדל בין דיווח להלשנה ויחד בחנו שימוש בלתי ראוי ברשתות החברתיות אם וכאשר יש כאלה ובתוכנת המסרים החינמית הפופולארית 'וואטסאפ'.

לאחר הסבר מקיף של המחנכת והיועצת ממונים התלמידים בחוזה מוסכם המקובל על הצדדים כ'שומרי הוואטסאפ' האמונים בקבוצה על שיח מכבד והתכתבות מכבדת ואם יש אירוע אלימות, נידוי או דחייה חברתית, יש לתלמידים תפקיד חשוב להרגיע ולשתול מסרים מפייסים לפי ההדרכה הראשונית ובמידת הצורך הם מדווחים למחנכת.

מנהלת בית הספר, נירה לפס, ציינה כי בשנה החולפת נרשמו כמה מקרים שבהם נמנעו אירועי דחייה וחרם, שיח מסלים ואלימות מילולית ולכן החליטה להמשיך בתוכנית הזו. "אני מברכת על פעילות ערכית זו של צוות המורים והתלמידים מתוך מחויבות ומודעות לשיח מכבד ושימוש מושכל באמצעי התקשורת ברשת", אמרה המנהלת.