צילום: אביהו שפירא מליאת המועצה המקומית בחצור הגלילית אישרה ביום שלישי את בקשת ראש המועצה, שמעון סוויסה, להעברת סכום של 750 אלף שקל, שנועדו לשיפור חזות העיר, לתקצוב הקריה החסידית. באופוזיציה זועמים ואומרים שיגישו תלונה למשרד הפנים.

בחירתו של שמעון סוויסה לראשות המועצה המקומית בחצור הגלילית הוכרעה במידה רבה על ידי קולות הקריה החסידית, שהצביעה כגוש אחד עבורו, לאחר שחתם הסכם עם ראשיה טרם הבחירות. כעת מנסה ראש המועצה לקיים את חלקו בהסכם הזה.

כאמור, בישיבת המועצה שנערכה ביום שלישי, העביר סוויסה החלטה על פיה יועבר סכום של 750 אלף שקל לטובת הקריה החסידית. מדובר בסכום שהמועצה קיבלה ממשרד הפנים במסגרת תב"ר (תקציב בלתי רגיל). משרד הפנים אישר את העברת תקציב זה עוד בקדנציה הקודמת, בתקופת כהונתו של ראש המועצה הקודם, שאול כמיסה. כמיסה ייעד את התקציב הזה לשיפור חזות העיר וקיבל על כך את אישור משרד הפנים.

בישיבת המליאה תקף יו"ר האופוזיציה, יורם כמיסה, את ראש המועצה וטען כי מדובר בעבירה על החוק. הוא דרש לראות אישור של משרד הפנים לשינוי הייעוד של התב"ר, וראש המועצה אמר כי אינו מוכן להציג בפניו אישור כזה.

כמיסה טען כי מדובר באתנן פוליטי, ושסוויסה מרצה את שותפיו הפוליטיים על חשבון רווחתם של כלל תושבי חצור. לדברי כמיסה, אנשי הקריה החסידית מעוניינים למחוק חוב שיש להם בסך 600 אלף שקל בעקבות חריגה בהוצאות בפרויקט. חוב שקיים עוד משנת 1996, בזמן שיוסי אלול היה ראש מועצה.

טענתו של כמיסה, שסוויסה פועל בניגוד לחוק, מוצאת חיזוק בהגדרות שנתן משרד הפנים למושג תב"ר. וכך נכתב בעניין זה על ידי משרד הפנים: "תב"ר הוא תקציב של עירייה המיועד לפעולה חד פעמית או לתחום פעילות מסוים, הכולל אומדן ותקבולים ותשלומים לאותה פעולה או לאותו תחום פעילות, וכספים שיועדו על פי דין למטרות שאינן תקציב רגיל.

"כספים של תקציב בלתי רגיל ינוהלו בנאמנות בידי ראש העירייה והגזבר, בנפרד מכספי חשבון התקציב שאינו בלתי רגיל. לא ייעשה כל שימוש בכספים של תקציב בלתי רגיל שלא למטרה שלשמה נועד, ובכלל זה לא ייעשו כל פעולות קיזוז בין כספים של תקציב בלתי רגיל לכספים של תקציב שאינו בלתי רגיל, זולת בתום כל פעולה שלה יועד התקציב הבלתי רגיל. כספים של התקציב הבלתי רגיל אינם ניתנים לשעבוד שלא לטובת הפעולה שלה מיועד התקציב הבלתי רגיל".

ממשרד הפנים נמסר בתגובה כי "משרד הפנים חייב לאשר כל תב"ר ברשות מקומית, מבדיקה מול המחוז עולה כי לא הגיעה בקשה לאישור תב"ר בנושא זה. מחוז הצפון יפנה לרשות המקומית לקבלת התייחסותה".

ראש המועצה אמר בתגובה כי "החלטת מליאת המועצה להעברת תב"ר בשנת 2006 כאשר במועצה היה עודף תקציבי, המועצה יצרה תב"ר פנימי מס' 836 בנושא שינוי פני העיר בסך 1.3 מליון שקל. לעומת זאת קיים תב"ר משנת 1996 שמספרו 648 תכנון מרכז קהילתי בקריה חסידית, עוד בשנת 1996 היה צריך לסגור תב"ר זה.

"לתב"ר הנ"ל היה גרעון בסך 755 אלף שקל. על מנת לסגור תב"ר זה נדרשנו לחסל את הגרעון הנצבר בתב"ר 648 ממקור תקציבי תב"ר 836, זאת על פי דרישת החשב המלווה של המועצה".