צילום: שרון צור שוב לא שקט בגזרת מועצה עירונית עפולה. חברי האופוזיציה הגישה אתמול (ב') עתירה לבית המשפט המחוזי בנצרת עילית בגין הרכב ועדות החובה והרכב הדירקטורים של הגופים הכפופים לעירייה.

חברי האופוזיציה במועצה, ובראשם איציק מירון, גיבשו את החלטתם להגיש עתירה, לאחר שב-17 בדצמבר 2008 התקיימה ישיבת מועצה ובה הציג דובר העירייה, משה (תירס) וולפין, את הרכב ועדות החובה בעירייה. כמו כן, הוצג הרכב הדירקטורים של הגופים בעירייה.

חברי האופוזיציה התנגדו נחרצות להרכבים והתנו אולטימאטום לראש העירייה, אבי אלקבץ, במסגרתו דרשו להוות חלק מוועדות החובה, במטרה שיהיה להם ייצוג יחסי כפי שמגיע להם על פי חוק.

לטענתם, הם מהווים שליש מסך כל חברי המועצה העירונית, ועל כן מגיעה להם הזכות והאפשרות למנות דירקטוריונים מטעמם לגופים הסטטוטוריים הכפופים לעיריית עפולה.

האופוזיציונרים הבהירו לאלקבץ כי במידה שלא ישנה את ההרכבים כנדרש עד סוף חודש דצמבר 2008, הרי שיפנו לבית המשפט כדי שזה יכריע בסוגיה. העירייה שיגרה מכתב לאופוזיציונרים ובו הבהירה כי אין בכוונתה לשנות את הרכב הוועדות, וכי כך התבצעה החלוקה להרכבים המדוברים גם בשנים קודמות.

כאמור, האופוזיציה לא נותרה אדישה למכתב העירייה, ובתגובה יישמה את אשר הבטיחה ועתרה לבית המשפט המחוזי בנצרת עילית. בעתירה הם דורשים לבטל את החלטת המועצה, וכמו כן לחייב את העירייה לבחון מחדש ולמנות בהתאמה את הרכב ועדות החובה, ולאפשר לחברי האופוזיציה לבחור את הדירקטורים בעצמם.

חבר באופוזיציה מסר בתגובה כי "לא ניקח חלק בגל ועדה שתתקיים עד אשר בית המשפט יכריע בסוגיה".

תגובת העירייה לא התקבלת עד פרסום הכתבה.