צילום: אביהו שפירא משרד החקלאות חוקק חוק חדש האוסר על שריפת גזם, שנכנס לתוקפו ב-01 בינואר 2009. חקלאים שלא יצייתו לחוק החדש והנוקשה, ייספגו קנסות גבוהים במיוחד. לכן, יצטרכו החקלאים להתרגל לחלופות בנוסח ריסוק גזם ופיזורו על הקרקע כחיפוי.

תופעת שריפת הגזם היא אחת התופעות השליליות הקיימות באזורים רבים בגליל ובגולן. לאחרונה, התלוננו תושבי מטולה על מטרדי עשן וריח כתוצאה משריפת גזם על ידי חקלאים. המציאות הזו הולכת כפי הנראה להשתנות בעקבות הודעת משרדי החקלאות והגנת הסביבה כי החל מיום חמישי ממחר נכנס לתוקפו איסור שריפות גזם חקלאי.

האיסור נכנס לתוקף עקב מחקרים שנערכו בישראל והראו כי שריפות הגזם החקלאי אחראיות לכ-30 אחוז מפליטות הדיאוקסינים לאוויר ופוגעות בעיקר בילדים וקשישים.

ההנחיה תיאכף על ידי פקחי יחידת הפיצו"ח (פיקוח צומח וחי) של משרד החקלאות ומפקחי המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה, ותהיה בידם הסמכות להטיל קנסות מכוח החוק למניעת מפגעים, המאפשר מתן קנס כספי בגובה של עד 202 אלף שקל ליחיד וכ-404 אלף שקל לתאגיד.

אם מדובר בזיהום אוויר בנסיבות מחמירות גובה הקנס יכול להגיע עד לכ-404 אלף שקל ליחיד ועד לכ-808 אלף שקל לתאגיד. אם הוכח כי נשרפו גם יריעות ניילון, גובה הקנס יכול להגיע עד לכ-960 אלף שקל. את החוק ניתן לאכוף גם באמצעות החוק למניעת שריפות גזם בשדות שנחקק בשנת 1949.

בשנת 2004 הוקמה ועדה מקצועית בין משרדית, הכוללת את משרדי החקלאות והגנת הסביבה, והסיקה, כי יש להפסיק את שריפות הגזם החקלאי, בכלל זה גם ביערות קק"ל, המהווים 40 אחוז מהיקף הבעיה.

עוד נקבע, כי שריפת הגזם תותר רק במקרים חריגים בהם יוכח כי קיימת מחלה סניטארית בעצים, דבר המחייב את שריפתם, על מנת למנוע הפצת המחלה. כחלופה המליצה הוועדה על קיצוץ הגזם ופיזורו בין העצים כחיפוי קרקע המביא לחיסכון בהשקיה, מונע צמחיה ועשביה ומתאים להכנת קומפוסט.

עד היום מעט חקלאים ביצעו ריסוק גזם בגלל עלויות גבוהות, למרות שבחישוב לטווח ארוך יש לריסוק גזם יתרונות שבאים לידי ביטוי גם מבחינה כלכלית, אך החקלאים חששו להשקיע בכיוון הזה והעדיפו להמשיך לשרוף.

בימי החורף, כאשר הלחות והגשם היו מקשים על ההצתה של העצים, נהגו החקלאים להוסיף ניילונים וצמיגים כדי לעודד את הבעירה. אך מטרדי הריח והסכנה מהחומרים הרעילים הייתה גדולה עוד יותר. כעת, לאחר שהחוק נכנס לתוקף, צריך לראות באיזו מידה משרד החקלאות מסוגל לאכוף אותו.