צילום: חגי אהרון היריבות בין סיעת ש"ס וסיעת המפד"ל, נתנה אותותיה בשיבת מועצת העיר שהתקיימה אתמול (ד'), כאשר יו"ר ש"ס, נחום אסולין, התנגד למינויו של נציג המפד"ל, אבי זגורי, לתפקיד יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבנייה.

על סדר יומה של ישיבת מועצה העיר עמדה בחירת ועדות החובה של העירייה. כשהגיעו החברים לבחירת יו"ר ועדת המשנה לתכנון ולבנייה, העלה ראש העירייה, אלי ברדה, את שמו של זגורי לכהן בתפקיד. אולם אסולין לא הסכים להצעה ואמר כי על פי החוק החדש העוסק בדיני עיריות, הרי שרק ראש העירייה או סגנו יכולים למלא תפקיד זה.

דבריו של אסולין גרמו לויכוח בין חברי המועצה, שבמהלכם אמר זגורי כי תוך חודש ימים ייבחר לסגנו של ברדה ולכן אינו מוצא פסול במינוי כעת לתפקיד יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה. אסולין מבחינתו לא נכנע, ואף הציג את הסעיף בחוק ליועץ המשפטי של העירייה, עו"ד יאיר אבני.

לאחר דין ודברים, החליט ברדה למנות את סגנו, אלי בקסיס לתפקיד המדובר וזאת למורת רוחו של זגורי, שהודיע שאם זוהי ההחלטה הרי שאינו מוכן לשמש חבר בוועדה זו כלל.

בתום הישיבה בחר זגורי לגמד את נושא הוויכוח, זאת לאחר שהתברר כי בהסכם הקואליציוני שנחתם בין המפד"ל לבין ברדה הובטח לזגורי תפקיד יו"ר הוועדה. אולם לטענת ברדה ההסכם לא נחתם בידי שני הצדדים אלא רק גובשה טיוטת הסכם. "זו טיוטת הסכם, איש לא חתום עליה וזגורי לא רץ לחתום עליה. אני לא צופה בעיות בשל כך", אמר ברדה.

ויכוח נוסף פרץ כאשר הגיעו לבחירת יו"ר ועדת הנחות ופטור. אנשי סיעת ש"ס דרשו את התפקיד לעצמם, ואף הביאו הוכחה מאוגדן דיני העיריות. אך לטענת עו"ד אבני, נציג הסיעה הגדולה באופוזיציה לא חייב לכהן כיו"ר אלא כחבר. לבסוף נקבע כי בקסיס יכהן כיו"ר הוועדה ובתגובה ויתרו נציגי ש"ס על חברותם בוועדה, זאת כדי שחברם מהסיעה הדתית, יוחאי גיחאז, ייקח חלק בוועדה.