צילום: אלי דגני מנכ"ל חברת 'מקורות', עידו רוזוליו, הודיע השבוע שהחברה מפסיקה את השאיבה מהכנרת ואת הזרמת המים במוביל הארצי לצורך עבודות תשתית. ההפסקה תאפשר עבודות אחזקה וחיבור קו המים ממתקן התפלה החדש בחדרה למערכת המוביל הארצי, ואף תגרום להעלת מפלס הכנרת. כמו כן, בחברה נערכים לאספקת מים חלופית.

רוזוליו הדגיש כי זוהי הפעם האחרונה שבה ייסגר כל המוביל הארצי לתקופה ארוכה כזאת, משום שבשנה הבאה ייסגר רק החלק הצפוני כאשר ממצר דרומה ייסגר המוביל לתקופה מצומצמת יותר, בתיאום עם מפעיל מתקן ההתפלה בחדרה.

כאמור, חברת המים הלאומית תפסיק את שאיבת המים מהכנרת ואת הזרמתם למוביל הארצי החל מהשבוע למשך חודש. הפסקת השאיבה תתבצע לצורך עבודות תשתית לחיבור קו בקוטר 80 אינץ', המיועד להעברת מים מותפלים ממתקן התפלה חדרה למוביל הארצי. מתקן ההתפלה, שעבודות הקמתו עומדות לפני סיום, מתוכנן להזרים למוביל הארצי מים מותפלים החל מסוף שנת 2009 בהיקף שנתי של 100 מיליון מטר קוב.

בתקופה האמורה תפסיק מקורות לחלוטין את שאיבת המים מהכנרת. אספקת המים למערכת המים הארצית תבוצע בעיקר באמצעות שאיבת מי תהום מאקוות ההר ואקוות החוף. הפסקת השאיבה תסייע, בין היתר, להעלאת מפלס הכנרת.

עבודות התחזוקה תכלולנה חידוש הגנת הצנרת ואביזרים נוספים בחיבורי המוביל הארצי. על מנת למנוע פגיעה כלשהי במתקנים הקיימים וכדי להבטיח את המשך תפקודם התקין, יעשה שימוש בטכנולוגיה ממוחשבת חדשנית. כל העבודות המתוכננות ניתנות לביצוע רק כאשר המוביל הארצי מושבת ומנוקז.

רוזוליו ציין כי "עבודות ההכנה והתחזוקה תבוצענה על ידי עובדי חבל הירדן של חברת מקורות, סביב השעון ובלוח זמנים מואץ, כדי להבטיח המשך אספקת מים זמינה, אמינה ובאיכות הראויה". לדבריו המערכת הארצית תעבור שינוי בשנים הקרובות עקב מעבר מאיסוף מים מהכנרת ומהאקוות, לייצור מים באמצעות התפלה.