צילום: דודו כהן משרד הפנים החליט לחזור בו מהחלטתו שהחברה הכלכלית בקרית שמונה תמנה חשב מלווה, לאחר שראש העירייה פנה למשרד הממשלתי וביקש ממנו שייתן הזדמנות להנהלה החדשה שמינה לחברה הכלכלית. כמו כן, סגן ראש העירייה מונה ליו"ר החברה.

החברה הכלכלית בקרית שמונה ידעה לא מעט זעזועים בשנים האחרונות, וגם פרשיות שחיתות בהן הייתה מעורבת המשטרה. כתוצאה מכך משרד הפנים החליט שהחברה תפעל בעתיד עם חשב מלווה, שיפקח מקרוב על פעילותה. הימצאות חשב מלווה יכולה למנוע התנהלות לא תקינה, אבל מצד שני חשב מלווה מגביל מאוד את חופש הפעולה, ואת האפשרות להיכנס ליוזמות חדשות.

ראש העירייה, ניסים מלכה, החליט לפעול מול משרד הפנים בעניין זה. "נפגשתי עם מנהל המחוז במשרד הפנים", אמר מלכה. "הסברתי לו שהתחלפה ההנהלה של החברה הכלכלית, וצריך לתת הזדמנות להנהלה החדשה, ושאנחנו לוקחים אחריות מלאה על תפעולה התקין של החברה. בסופו של דבר הוחלט לאפשר לנו לפעול ללא חשב מלווה.

"ביום ראשון אני אמור להיפגש עם מנכ"ל משרד הפנים ובכוונתי להציג בפניו את התוכניות שלנו לחידוש פעילות פעילותה של החברה הכלכלית, שאני רואה בה מנוף חשוב לפיתוחה של קרית שמונה".

כאמור, הוחלט השבוע בעירייה כי סגן ראש העירייה, עמרם שחר, ימונה לתפקיד יו"ר ההנהלה של החברה הכלכלית. "עדיין לא סגרנו את מינוי כל חברי ההנהלה. על פי החוק, מי שלא חבר במועצת העיר, צריך אישור של משרד הפנים", הסביר מלכה. "אני מקווה שהנושא הזה ייסגר תוך שבוע. בינתיים אנחנו כבר מתחילים לפעול. יש כמה נושאים על הפרק שמחייבים בדיקה, כמו פינוי האשפה בעיר. כיום החברה הכלכלית אחראית על פינוי האשפה באזורי התעשייה בלבד. אנחנו מתכוונים לבדוק האם יהיה כדאי להעביר לאחריותה את פינוי האשפה בכל העיר.

"גם נושא החנייה על הפרק. כיום הפיקוח על החנייה לוקה בחסר. נראה לי שהחברה הכלכלית תוכל לנהל את זה בצורה יותר טובה. אנחנו נבצע את הבדיקות, ואם הדבר אפשרי נעשה גם את המהלך הזה. כיום קיימת מנהלת נפרדת לאזורי התעשייה. זה שוב פיצול שלא בהכרח רצוי. לכן ייתכן ובשלב מאוחר יותר נמזג את מנהלת אזורי התעשייה והחברה הכלכלית לגוף אחד".