צילום: אביהו שפירא מבקר המדינה ואנשיו נפגשו השבוע עם ראש עיריית צפת, אילן שוחט, בלשכתו. בפגישה דנו המשתתפים בבנייה הבלתי חוקית בעיר, ומונה צוות מיוחד שיעקוב אחר הליקויים בבנייה.

אחד הצעדים הראשונים שעשה שוחט בתחילת כהונתו היה ביצוע מספר צווי הריסה. שוחט זיהה את הצורך הדחוף בהשלטת סדר בנושא הבניה הבלתי חוקית, שבצפת בשנים האחרונות פשוט לא נאכפה. השבוע התברר כי שוחט כיוון לדעת גדולים.ביום שלישי ביקר בצפת מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, יחד עם צוות שכלל את מנהלת האגף לביקורת, עו"ד דינה סמט, ואת עו"ד אוריאל הס ומיכאל אדר. חלק נכבד מהישיבה הוקדש לנושא הבנייה הבלתי חוקית. אנשי משרד מבקר המדינה הציגו נתון מדהים ממנו עולה, כי 90 אחוז מהתלונות למשרד המבקר קשורות בדרך כזאת או אחרת לעברות של בנייה בלתי חוקית, אי ביצוע צווי הריסה והעדר מענה מצד העירייה.

בהמשך נתן שוחט סקירה על מה שנעשה עד היום בתחום אכיפת הבניה ביצוע צווי הריסה, ומענה לציבור באמצעות מוקד 106 ומחלקות העירייה השונות ועל כך שהתחיל בסדרת פעולת לניהול עבודת העירייה ביעילות, תוך הקפדה מלאה על נהלים ומינהל תקין.

בישיבה סוכם למנות את מבקר העירייה, גבי וענונו הזוכה להערכה רבה, לנציב תלונות הציבור כמוגדר בחוק הרשויות המקומיות, וזאת בסיועו של מ"מ המנכ"ל דוד אלקובי במטרה להגיע למצב בו רוב התלונות של הציבור יטופלו בטרם יגיעו למבקר המדינה.

במקביל מונה צוות מיוחד ברשות מנכ"ל העירייה, מוטי כהן, שיעקוב אחר תיקון הלקויים. בצוות חברים גזבר העירייה, משה מדר, מ"מ המנכ"ל, דוד אלקובי, ומנהל נכסים, אשר חדד. הצוות כבר העביר למחלקות העירייה שורה של נושאים שנמצאים בדוחות ולא טופלו.

מבקר העירייה ציין, כי ריכז ליקויים של חמש שנים אחורה ומדובר על 137 ליקויים שלא תוקנו. "ביקשנו הארכה ממשרד הפנים כדי להתגבר על העומס", אמר. הסתבר, כי דוחות העירייה בחמש השנים החולפות לא הובאו כלל לדיון במועצה ולא בוועדת ביקורת.