צילום: יורם כהן ראש העירייה, אלי ברדה, יכול לנשום לרווחה לאחר שהצליח להעביר אתמול (ד') את תקציב העירייה לשנת 2009 חרף התנגדות האופוזיציה. התקציב יעמוד כל 135 מיליון שקל – גידול של שישה מיליון שקל מתקציב של השנה החולפת.

את הדיון על התקציב פתח ברדה באומרו כי התקציב החדש מציב אתגר כלכלי, ניהולי ומנהיגותי להנהלת וחברי מועצת העיר שידרשו לגלות אחריות ושיתוף פעולה. למרות התנגדותם של שישה חברי מועצה מהאופוזיציה, הצליחו שמונת החברים האחרים לאשר את התקציב.מהצעת התקציב שהוגשה עולה כי שיעור ההוצאה לחינוך נשאר זהה לזה אשתקד ויעמוד על 22 אחוז מכלל עוגת התקציב, בעוד שלרווחה יופנו 15.6 אחוז – הורדה של חצי אחוז מתקציב השנה החולפת.

כמו כן, הודיע ברדה כי העירייה תעלה את שיעור הארנונה ב-4.57 אחוז, וזאת על פי תכתיב של משרד הפנים לרשויות המקומיות. גם אז חברי האופוזיציה מהסיעות הדתיות הביעו את מורת רוחם. נחום אסולין ויוסי מנחם מסיעת ש"ס טענו כי עקב המצב הכלכלי המדרדר הם עדים למשפחות רבות, בייחוד במגזר החרדי, השרויות במצוקה קשה שעתידה להחריף אם תיוקר הארנונה ויקוצץ תקציב הרווחה.

לדברים אלו השיב ברדה כי העירייה נמצאת תחת פיקוח ואינה יכולה להעניק הנחות ככל העולה על רוחה. "נמתין שבוע שבועיים לראות מי יתמנה לשר הפנים, נקווה שיהיה מהליכוד, ש"ס או ישראל ביתנו ואז נפנה אליו בבקשה להגמיש את הקריטריונים במתן הנחות בארנונה, לרשויות במצב סוציואקונומי עד רמה 4", אמר ראש העירייה.

ברדה התייחס לתכנית ההבראה בעירייה, שבמסגרתה יפוטרו 30 עובדי עירייה במהלך השנתיים הבאות, בהם דובר העירייה, משה לוי. ברדה שיבח את התנהלות ועד העובדים על שהגיעו להבנות עימו בנוגע למהות התכנית ואמר כי השאיפה היא לעודד פרישה מרצון של 30 העובדים תמורת פיצויים מוגדלים.

כמו כן, התייחס ברדה למאמץ הנדרש מצד כל עובדי העירייה ואמר שבכל חודש ינוכה יום עבודה אחד מתלושי המשכורת של כל עובדי העירייה, בהם הוא עצמו. סגן ראש העירייה בתואר, אלי בקסיס, שניהל את המשא ומתן אמר: "יאמר לזכותו של ועד העובדים כי שיתף פעולה וסייע להציל את הספינה מטביעה".