צילום: חגי אהרון בית המשפט המחוזי בנצרת לא קיבל את ערעור עיריית מגדל העמק, וחייב אותה השבוע לשלם למעלה ממיליון שקל לחברת הבנייה א.דורי מחיפה, לאחר שהחברה טענה שהעירייה גבתה ממנה תשלומים עבור אגרות והיטלי בנייה בעיר שלא כדין.חברת א.דורי בנתה בסוף שנות ה-90 בעיר 112 יחידות דיור. החברה נדרשה על ידי העירייה לשלם עבור היטל ביוב, אגרת חיבור מים ואגרת בדיקת רשת מים בסכום כולל של למעלה ממיליון שקל, לאחר שהעירייה התנתה מתן היתרי בנייה הנחוצים להקמת יחידות הדיור. החברה שילמה את שנדרשה, אולם החליטה לתבוע את כספה בחזרה.

בא כוחה של חברת א.דורי טען שכאשר רשות מקומית אינה מוציאה בפועל סכום כלשהו מקופתה, למימון התקנת תשתית, היא אינה רשאית לדרוש מבעלי נכסים בתחומה היטלים ואגרות בגין עבודות שלא ביצעה.

בחודש יוני 2006 פסק בית המשפט השלום בעפולה שהעירייה מחויבת שלם לחברה את הסכומים אותם שילמה החברה עבור ההיטלים והאגרות. העירייה החליטו לערער על החלטה, אך בית המשפט המחוזי בנצרת לא קיבל את ערעורם ובהחלטתו הסתמך על חוק הביוב הקובע, כי "רק במקרים בהם הרשות המקומית נשאה בפועל או עתידה לשאת בהוצאות התקנת הביוב, עומדת לה הזכות לגבות היטל ביוב מבעלי נכסים שהנחת הצינורות או מיתקן הביוב ישמשו את נכסיהם".

כמו כן, כשופטי בית המשפט המחוזי קבעו שפסק דינו של השופט בן חמו בבית המשפט השלום בעפולה, מתבסס על ממצאים עובדתיים ונסמך על הדין והפסיקה הרלוונטיים.

השופטים בבית המשפט המחוזי הורו לעירייה להשיב את הסכום לחברת הבנייה וחייב את העירייה גם לשלם לחברה הקבלנית סכום של 25 אלף שקל בגין הוצאות ערעור ושכר טרחת עו"ד.

מהנדס העירייה, טוני סינגר, מסר בתגובה: "פסק הדין טרם הגיע לידינו. כשנקבל אותו, נלמד אותו ונשקול הגשת ערעור לבית המשפט העליון, מכיוון שעל פניו יש להחלטה השלכה רוחבית על כלל הרשויות המקומיות, ולא רק על מגדל העמק".