צילום: שרון צור מדי שנה מחויב מבקרת רשות מוניציפאלית להגיש דוח ביקורת לראש העירייה, אלא שבמקרה של עיריית עפולה לא כך פני הדברים. מבקרת העירייה, עינב פרץ, הגישה את דוח הבקרות האחרון שערכה ב-30 באפריל 2007, דוח שהתייחס לשנת 2006, ומאז נדם קולה ולא הוגשו דוחות לשנים 2007 ו-2008.

בעוד כחודשיים אמור ראש העירייה, אבי אלקבץ, לקבל את דוח הביקורת לשנת 2008, וככל הנראה הדוח לא יהיה מונח על שולחנו משום שהמבקרת טרם הגישה את הדוח לשנת 2007.הנושא החמור מעורר תהיות רבות בקרב עובדי העירייה, שכן לדעתם המצב בעירייה לא תקין עד כדי כך שאין מה לבקר בה. העובדים מפנים אצבע מאשימה לא רק כלפי פרץ על תפקודה הלוקה בחסר, אלא גם כלפי אלקבץ על שראה בה שותפה מלאה לקבלת החלטות בשינויי התפקידים העתידיים להתבצע בתוך הארגון.

"איך יכול ייתכן שמבקרת העירייה יושבת ומחליטה מי ישובץ ולאן, בזמן שהיא עצמה אמורה לבקר את הנושאים הללו? איך אנחנו יכולים לצפות ממנה שאכן תעשה את עבודתה נאמנה כאשר הראש שלה מפליג למחוזות אחרים?", אמר השבוע בכיר בעירייה.

מבקרת העירייה, עינב פרץ, בתגובה: "הייתי בחופשת לידה בת חצי שנה ומכאן נובע האיחור בהגשת דוחות הביקורת בזמן. דוחות הביקורות של השנים 2007 ו-2008 ייצאו ביחד מתישהו בקרוב".אך ראש העירייה, אבי אלקבץ, טוען אחרת: "מבקרת העירייה הייתה בחופשת לידה של חודשיים בלבד".

כך או אחרת, נראה כי חלק מחברי המועצה לא מאמינים לסיפור חופשת הלידה ומאמינים שהוא כיסוי עבור הסיבה האמיתית באמת. לדבריהם אלקבץ עומד מאחורי הנושא, שכן בעוד תקופה קצרה תסיים פרץ את תפקידה ותחזור לשמש כמזכירת מערכת. במצב כזה יצטרכו בעירייה לצאת במכרז פומבי לאיוש התפקיד, והמשמעות הנגזרת מכך היא שבעירייה ירוויחו לכאורה עוד שנתיים ללא דוחות ביקורות.

עיריית עפולה בחרה שלא להגיב בנושא.