צילום: קובי גביש היחידה הסביבתית גולן, בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, יזמה מבצע לאיסוף פסולת חומרי הדברה ביישובים. במבצע נאספו כ-3 טון חומרי הדברה.

מיכלי הריסוס נערמים, במהלך השנים אצל חקלאי הגולן, ופעולה זאת התבצעה על מנת למנוע שפיכה ופיזור של חומרים מסוכנים אלה לקרקע או לכל מקום אחר שאינו מיועד לכך. מנהל היחידה הסביבתית, קובי גביש: "עם השנים מצטברת כמות גדולה של מיכלים עם חומרי הדברה שכבר אין צורך בהם. כאשר מדובר במיכל ריק, ההוראה היא לחרר אותו, לשטוף אותו מבפנים ולזרוק אותו למכולה שמיועדת לפינוי לאתר תאנים. מיכל מלא לעומת זאת, חייבים לפנות לאתר הטיפול בפסולת רעילה ברמת חובב".

על פי פרסומי המשרד להגנת הסביבה, רק מיעוט מבין החקלאים דואג לחרר את מיכלי ההדברה ולשטוף אותם, בטרם הם מושלכים לאשפה. זאת, למרות שההוראות כיצד יש לטפל במיכלים לאחר שימושם, כתובות על גבי האריזה.

היחידה הסביבתית פנתה לחקלאי הגולן בבקשה לאסוף בנקודות ריכוז ביישובים את שאריות חומרי ההדברה, חומרי הדברה שפג תוקפם, חומרי הדברה באריזות פגומות וכדומה. את המבצע ריכז דן אסרף מהיחידה הסביבתית גולן בסיוע של ד"ר חמזי חביללה ממחוז צפון במשרד להגנת הסביבה. גביש: "בתיאום עם מנהל הוועדה החקלאית, בנצי דיל, הוצאנו מנשר למזכירויות היישובים, פרסמנו באיזו שעה מתבקשים החקלאים להגיע לנקודות האיסוף. המבצע היה בכל היישובים החקלאיים, והכמות שאספנו, 3 טון, ממחישה עד כמה המבצע הזה היה נחוץ.

"אין לנו הערכה כמה חומרי הדברה ישנים עדיין קיימים בשטח. אני מניח שעדיין יש לא מעט, ונצטרך לבחון כיצד ניתן לאסוף את כל מה שנותר".