צילום: index open במבצע 'רוח צפונית' שערך מע"מ טבריה בשבוע שעבר בוקרו 150 עסקים ונגבו חובות על סך 413,000 שקל. אחד מבעלי העסק שנתפס על כך שאינו מבצע רישומי קופה לכל המכירות, טען כי חשמל זורם בידיו ולכן אינו יכול לבצע את המטלה.

משרד מע"מ טבריה ערך את הביקורת ל-150 עסקים בקרית שמונה וראש פינה. מטרת המבצע הייתה הפגנת נוכחות במספר רב של עסקים, איתור עוסקים שאינם רשומים במע"מ, בדיקת תקינות ניהול הספרים, בכלל זה ביקורת קופה וכן גביית חובות מעוסקים בעלי חוב. כהכנה למבצע בוצעו תצפיות וסיורי שטח באזורים בהם נערכו הביקורות לצורך איסוף ועיבוד נתונים.הביקורת נעשתה באזור מרכז העיר קרית שמונה, השוק, הקניונים ואזור התעשייה הדרומי. בראש פינה התמקדו הביקורות באזורים סנטר הגליל, מתחם המשטרה, האזור המסחרי הישן ואזור התעשייה צח"ר. בפעולות האכיפה עוקלו המיטלטלין של 17 עוסקים, עוקלו 8 כלי רכב ונגבו כאמור 413,000 שקל.

המבקרים מצאו ליקויים מהותיים בשבעה עסקים, בעלי העסקים הללו זומנו לחקירה והמשך ביקורת מעמיקה. המבקרים היו עדים לשתי תופעות נוספות: האחת, מקצת העסקים נמצאו סגורים והיה רושם כי נסגרו בהתראה קצרה לאחר שנודע דבר הביקורת. האחרת, במקצת העסקים נמצאה קופה ריקה עד לשעת הביקורת, לדברי בעלי העסקים "המצב על הפנים ואין קונים".

חלק מהנימוקים של בעלי העסקים: בעסק לאביזרי חשמל נמצא בקופה עודף ע"ס 388 שקל. לדברי העוסק, "מדובר בעובד חדש, לא יודע מי לימד אותו לעבוד על הקופה?".

בעסק לממכר תבלינים נמצא רישום של שני תקבולים על גבי נייר ולא בקופה. המוכרת טענה כי יש לה חשמל בידיים שגורם לשיבוש פעולת הקופה. כשנשאלה על ידי המבקרים מדוע התקבולים אינם נרשמים בחשבונית (קבלה ידנית), השיבה כי אין חשבוניות בעסק. אולם, בדיקת המבקרים חשפה בעסק את פנקסי החשבונית והמוכרת נדרשה לרשום את התקבולים בחשבוניות.