צילום: שלומי כהן בחודש האחרון התקבלה בעיריית קרית שמונה תרומה מחברת הביגוד פוקס – 2,000 עליוניות פליז לילדים.

לאחר דיון בוועדת התרומות של אגף הרווחה, הכוללת עובדת סוציאלית, ראש צוות, יועץ משפטי והממונה על הרווחה, הוחלט להעביר את התרומה באופן מרוכז לגופים התנדבותיים הפועלים עם אוכלוסיות רווחה, ונמצאים בקשר עם הרשות. החלוקה מתבצעת תוך החתמת מקבל התרומה.רשימות מסודרות של המקבלים יועברו בסוף התהליך לממונה על הרווחה, ויצא דוח מסודר לתורם.

הגופים המקבלים הם עמותת ויצ"ו, מעון רננים, עולים אתיופים במסגרות חינוכיות. עמותת הקשיש דרכה חולקו למשפחות רווחה.

סגנית ראש העירייה, יפעת שאשא ביטון, אמרה השבוע כי "אנו מקפידים על נוהג קבלת תרומות מסודר. יש בדיקה של וועדת תרומות, תוך ליווי משפטי, ודיווח מפורט לתורמים".