צילום: אביהו שפירא מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, הקדיש בדוח השנתי שלו פרק מיוחד למכללת צפת במהלך השנים 2000-2007, בו מוצגים ליקויים בדמות חוזי העסקתם של מספר בכירים במכללה, בהם מנכ"ל המכללה. בנוסף, נמתחת ביקורת על התנהלותו של יו"ר הוועד המנהל, עו"ד אריה הרמלין, בשני תפקידים תוך שקיים ניגוד אינטרסים. הדוח מצביע גם על שימוש לא חוקי במבני המועצה הגבוהה להשכלה (מל"ג) גם אחרי מלחמת לבנון השנייה, והעסקת מקורבים בתפקידים שונים במכללה.

בדוח ישנה התייחסות מעמיקה למעמדו של הרמלין. הטענה המרכזית היא שהוא ניהל את ישיבות האסיפה הכללית ואת ישיבות הוועד המנהל במקביל, ודבר זה יש בו כדי להקשות על האסיפה הכללית לפקח פיקוח נאות על פעולות הוועד המנהל. מבקר המדינה מצביע על כך שהמכללה דיווחה למל"ג כי אין זהות בין ממלאי התפקידים, כשבפועל היתה זהות כזאת.

כמו כן, בדוח יש פרק העוסק באופן ישיר בחשש לניגוד עניינים. מתברר, כי לאחדים מעובדי המכללה ומחברי מוסדותיה יש קשרים עסקיים, קשרי עבודה וקשרי משפחה ביניהם או עם ספקים ונותני שירותים של המכללה, או שהם נמצאים בחשש לניגוד עניינים.


אריה הרמלין. לומד את הדוח (צילום: אביהו שפירא)

כך לדוגמא הועסקה אשתו של הרמלין בתפקיד בכיר במכללה, וזאת בעת ששותפו למשרד עורכי הדין שלו, היה יו"ר הוועד המנהל. המכללה לא הקפידה למסור לתת לרשם העמותות דיווח מלא ומדויק על הקשרים המשפחתיים והעסקיים הקיימים.
בתחום המכרזים וההתקשרויות עם ספקים נמצאו גם ליקויים. הממצאים בתחום הרכש במכללה מעלים תמונה של חוסר יעילות, היעדר חיסכון, ניגוד עניינים ואף חשש לפגיעה בסדרי מינהל תקין ובטוהר המידות.

בנוסף, מכללת צפת אינה מוסד שנבנה בקמפוס מסודר. זו מכללה שקמה במבנים השוכנים סמוך למרכז העיר שנרכשו
בהדרגה, בהתאם לצרכי ההתרחבות של המכללה. עקב מלחמת לבנון השנייה, זכתה המכללה להיתר שימוש במבנים מהמל"ג באופן חריג, אך גם לאחר המלחמה העניינים לא הוסדרו.

"ממצאי הדוח מלמדים שקיימת במכללה מערכת מורכבת של קשרי משפחה וקשרים עסקיים בקרב אחדים מחברי מוסדות המכללה, מנהליה, עובדיה וספקיה היוצרים חשש לניגוד עניינים ולפגיעה בסדרי מינהל תקין", כתב המבקר בדוח.

תגובת עו"ד אריה הרמלין: "קיבלנו את הדוח ואנחנו לומדים אותו. רוב הליקויים שעולים בדוח תוקנו לפני כתיבתו, תוך כדי כתיבתו ולאחריו. ליקויים שנותרו, יתוקנו בהתאם להוראות מבקר המדינה בסיכום דוח מבקר המדינה".

הכתבה המלאה מתפרסמת בסוף השבוע ב'ידיעות קרית שמונה'