צילום: רוני אלמלם בפגישה בפורום סגור נועדו השבוע ניצב שירותי כבאות והצלה, רב טפסר שמעון רומח, יחד עם הממונה על המחוז במשרד הפנים ועם ראשי הרשויות החברות באיגוד ערים יזרעאל בעקבות מעצרם של יו"ר האיגוד, אבי זגורי, וכן גזבר האיגוד, ובחרו בעמירם קרובי לשמש כ ממלא יו"ר האיגוד.רב טפסר רומח סקר בפני הנוכחים את הפרשה, וכן את ההתפתחויות האחרונות. הנוכחים החליטו כי לאור המקרה האחרון וכדי להגביר את הפיקוח והמעורבות של הרשויות במתרחש באיגוד, יבחר בבחירות בסוף חודש אפריל יו"ר לאיגוד מבין ראשי הרשויות עצמם, וכן תבחר הנהלה חדשה לאיגוד.

רב טפסר רומח המליץ לנוכחים לאייש את הנהלת האיגוד לא על ידי פוליטיקאים, אלא על ידי אנשי מקצוע שיוכלו לבקר את פעולת האיגוד.

בישיבה שנערכה באותה עת בהנהלת האיגוד הקיימת הוחלט למנות את נציג יקנעם באיגוד, עמירם קרובי שכיהן כממלא
מקום יו"ר האיגוד, כיו"ר זמני עד לבחירות בסוף אפריל.

"איגוד ערים לכיבוי אש עבר טלטלה בימים אלה", אמר קרובי, "בשם הנהלת איגוד הכבאים אנו מקווים שהיו"ר והגזבר ייעברו את התקופה הקשה בשלום.

"יחד עם זאת, כיוון שהאיגוד חייב להמשיך לתפקד, נערכה ישיבת מועצת איגוד שלא מן המניין שהתקיימה בתחנה הראשית בעפולה, והוחלט על ידי הדירקטוריון שאמלא את התפקיד בתקופה זו וגזבר עיריית נצרת, חבר ההנהלה, ישמש בתפקיד הגזבר הזמני עד שתבחר הנהלה חדשה".