צילום: אביהו שפירא שופט בית המשפט המחוזי בנצרת, בנימין ארבל, קבע בשבוע שעבר כי קיבוץ איילת השחר ישלם למנכ"ל מכללת צפת, עו"ד חברון טרבלסי, כחצי מיליון שקל בגין הפרת חוזה הנוגע להסדר שהייתם של עולים מאתיופיה במתקני האירוח של הקיבוץ.

בשנת 2000 פנה עו"ד טרבלסי לקיבוץ איילת השחר בהצעה לספק שירותי אירוח לקבוצה של עולים מאתיופיה. עו"ד טרבלסי הודיע לקיבוץ כי הוא עומד לפני התקשרות עם המשרד לקליטת עליה להספקת שירותי קליטה, לקבוצת עולים מאתיופיה בת כ-200 איש. בהתאם, הוא ביקש מהקיבוץ להשכיר לו קומפלקס, הכולל 62 חדרי אירוח ומבנה אכסניה מנהלתי בן חמישה חדרים, למשך תקופה בת שנתיים עם אופציה להארכת התקופה בשנה נוספת.

הסכם בין הצדדים נחתם ב-25 בדצמבר 2000, כאשר על פיו עו"ד טרבלסי היה אמור לשלם לקיבוץ 17,000 דולר בחודש. עו"ד טרבלסי היה אמור לקבל סכום גדול יותר ממשרד הקליטה תמורת האירוח של העולים מאתיופיה, כך שמהעסקה הזאת הוא היה אמור להרוויח סכום נאה.

אבל קיבוץ איילת השחר יצר התקשרות ישירה עם משרד הקליטה בשלב מסוים, וחתם על חוזה נפרד תוך שהוא מתעלם מהחוזה שנחתם עם עו"ד טרבלסי. כך חסך הקיבוץ את התיווך של עו"ד טרבלסי, ויכול היה להרוויח יותר מאירוח העולים.

מכיוון שהיה חוזה חתום שהופר על ידי הקיבוץ, לא היה ויכוח על כך שלעו"ד טרבלסי מגיע פיצוי בגין הפרת החוזה. השאלה שנותרה לדיון הייתה מהו גובה הפיצוי שאמור היה טרבלסי לקבל. בית המשפט הזמין מומחה לצורך העניין, ועו"ד טרבלסי בהמשך ההתדיינות המשפטית טען שכל הבסיס שעליו הסתמך המומחה, היה שגוי.

בית המשפט לא קיבל את טענותיו. "אכן עד מומחה כמוהו ככל עד - שקילת אמינותו מסורה לבית המשפט, ואין בעובדת היותו מומחה כדי להגביל שיקול דעתו של בית המשפט. אך כאמור לא יטה בית המשפט לסטות מחוות דעתו של המומחה בהיעדר נימוקים כבדי משקל שיניעוהו לעשות כן", כתב השופט ארבל בהחלטתו.

אבל למרות זאת בית המשפט פסק לטובת עו"ד טרבלסי סכום נאה. קיבוץ איילת השחר נדרש לשלם לו פיצויים בסך של 478,434 שקל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, בהתאם לחוות דעת המומחה, מיום 31.12.07 ועד לתשלום המלא בפועל. בנוסף לכך, פסק בית המשפט שהקיבוץ ישלם לעו"ד טרבלסי את הוצאות המשפט בסך 60,000 שקל.