השבוע חוברו 10 הבתים הראשונים של הכפר סואעד חמירה במועצה אזורית עמק יזרעאל לרשת החשמל. המאורע ההיסטורי צוין באירוע צנוע שהתקיים בכפר במעמד ראש המועצה אייל בצר, סגנו עידו דורי, מנהל מחוז חיפה בחברת החשמל אברהם פל, הצוות הבכיר שלו, ראש הכפר אבו אמין, ותושבי הכפר וכן השכנים מהקיבוץ השכן הרדוף.

רק לפני שלוש שנים, לאחר שנות מאבק ארוכות של התושבים המקומיים בסיוע המועצה האזורית, זכה הכפר, שהחל את דרכו כפזורה בדואית, לאישור המועצה הארצית לתכנון ובניה כיישוב מוכר. עם השגת ההכרה החלה המועצה האזורית, בסיוע משרדי הממשלה וגורמים נוספים, לפעול לחיבור הכפר ובתיו לתשתיות המקובלות ביישוב מודרני.

לאחרונה השלים משרד התחבורה את סלילתו של כביש הגישה ליישוב. חברת החשמל, לאחר שקיבלה את האישורים הנדרשים, פעלה במהירות וביעילות ופרסה בתוך זמן קצר את תשתית החשמל ביישוב, אליה יכול עתה להתחבר כל בית העומד בדרישות החוק והתקן. בשלב הבא יחובר הכפר גם לרשתות המים והביוב, ועם סיום העבודות הללו ייסללו הכבישים הפנימיים בו.

אבו אמין, תושב הכפר, הודה בהתרגשות לכל מי שסייע בידיו ובידי אנשי הכפר להגיע לרגע זה. עד עתה, ציין, נאלצו התושבים להסתפק בגנראטורים שסיפקו חשמל למספר שעות ביום בלבד, בעלות כספית גבוהה ובאמינות נמוכה.

מנהל המחוז בחברת החשמל אמר, כי החברה השקיעה מאות אלפי שקלים כדי להביא לראשונה את החשמל ליישוב, ועובדיה התגייסו בצוותים מוגברים כדי לסיים את העבודות הדרושות במהירות האפשרית, תוך מאמצים ניכרים ועזרת פתרונות יצירתיים.

בצר ציין, כי סואעד חמירה הוא היישוב האחרון במועצה שלא היה מחובר לרשת החשמל, והביע את שמחתו על השלמת הפרויקט. הוא הבטיח את המשך עזרתה של המועצה בהשלמת כל עבודות התשתית ביישוב, כדי להביאו לרמה המתאימה למאה ה-21, כמו שאר היישובים במועצה.