באדיבות החברה הלאומית לדרכים החברה הלאומית לדרכים פרסמה בשבוע שעבר מכרז להקמת מחלף המוביל במסגרת שדרוג והרחבה של כביש 79 בקטע שבין צומת המוביל לצומת סומך, וכביש 77 בקטע שבין צומת המוביל לצומת ישי. היקף השקעה הכולל - 4 מיליארד שקל

המכרז שפורסם השבוע הוא שלב ראשון בפרויקט מחלף המוביל. צומת המוביל במפגש צירי התנועה 77 ו-79 הינו צומת מרכזי בצפון הארץ, המאופיין בעומסי תנועה כבדים לאורך רוב שעות היום. שדרוג המחלף כולל ביצוע הפרדה מפלסית בין הכבישים 77 ו–79, שתבוצע באמצעות גישור. כביש 79 יישאר במפלס הקרקע הקיים ואילו כביש 77 יעבור על גשר שיוקם במקום, כשהתנועה בצירו תתבצע ללא רמזורים. כמו כן, הכבישים הראשיים בכניסה וביציאה מהמחלף ישודרגו לדו מסלוליים דו נתיבים ויוקמו רמפות אשר תחברנה את הכבישים 77 ו- 79.

מנכ"ל החברה הלאומית לדרכים, אלכס ויז'ניצר מסר כי "המחלף החדש ישפר את בטיחות נסיעתם של משתמשי הדרך ויקצר את זמני הנסיעה. לדבריו, השלמת הפרויקט והעברת כביש 77 מעל כביש 79 באמצעות הגשר תסייע בשיפור נגישות תושבי האזור.
שלב 0 בפרויקט המוביל, במסגרתו יוקם מעקף זמני באורך כ-900 מ' לצורך שחרור השטח מתשתיות להקמת מחלף, נמצא בביצוע וצפוי להסתיים בחודש אוגוסט השנה. בחברה הלאומית לדרכים הוסיפו כי במסגרת העבודות בפרויקט ייבנו מעברים חקלאים תת קרקעיים בכביש 79 ו- 77 ויבוצעו העתקת תשתיות נדרשות כולל שדרוג מערכת הניקוז בנחל יפתחאל .

העבודות להקמת המחלף החדש יארכו כ-32 חודשים.