באדיבות רשות העתיקות גן ארכיאולוגי – חינוכי חוויתי מרשים הוקם השבוע בתל יקנעם. בהקמת הגן המרשים המיועד למשפחות השתתפו העירייה, רשות העתיקות ותלמידי העיר.

הגן כולל מסלול חוויתי המסייר בתחנות הקשורות בעברה של יקנעם, ומקנה לילדים המטיילים היכרות עם עולם הארכיאולוגיה בכלל, ועם ההיסטוריה של ההתיישבות ביקנעם על כל תקופותיה. בין השאר, הוקמו במקום תחנות המחשה של התקופה המקראית: תחנה המאפשרת למידה חוויתית על שבט לוי, תחנה אחרת המדמה חפירה ארכיאולוגית ומאפשרת איתור ממצאים בבור מלא חול וחצץ, תחנה נוספת מציגה מודל של תל מקראי, בה הילדים מתמודדים עם כיבוש תל מבוצר, ועוד.


התלמידים בפעילות הגן (צילום: באדיבות רשות העתיקות)

האתר יופעל ויתוחזק בשיתוף תלמידים ממערכת החינוך המקומית כאתר לימוד ובילוי לילדי ולתושבי יקנעם ולמבקרים בכלל, תוך שמירה על עתיקות האתר ומתן אפשרות להמשך מחקר מדעי ארכיאולוגי. את הפרויקט, שיזם ראש העירייה סימון אלפסי, מממנת עיריית יקנעם והוא בוצע על ידי מינהל שימור והמרכז הארכיאולוגי-חינוכי ברשות העתיקות.

ראשית היישוב ביקנעם בתקופת הברונזה הקדומה (לפני כ-5,000 שנה) והוא נמשך ברציפות עד היום. מיקומו על צומת
דרכים ראשי ותנאי המחיה סביבו הביאו לכך שעברו בו כובשי הארץ, כמו תחותמס השלישי- מלך מצרים, יהושוע, דוד המלך, בלוואדין הצלבני וד'אר אל עומר- שליט הגליל.

בתהליך פיתוח האתר לקחו חלק כל ילדי יקנעם משכבות בית הספר היסודי. לכל קבוצת גיל הותאמה תוכנית לימוד ופעילות בהתאם ליכולותיה, והן שולבו בפעילויות ולימוד חוויתי בכיתות הלימוד ובשטח. במהלך הפרויקט הוסדרו דרכי גישה לאתר; שומרו חלק מהשרידים; והוקמו תחנות תצפית ופעילות בנושאים הקשורים בתולדות הישוב ביוקנעם וסביבתו והוסדר השילוט.

פרויקט הגן הארכיאולוגי הינו רב-שנתי, ובשנים הקרובות ישומר ויפותח עוד יותר. התכנית החינוכית, אשר ליוותה את פיתוח התל בשנתיים החולפות תמשך, וילדי יקנעם ישולבו בעבודות השימור והפיתוח.