צילום: שרון צור חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות קובעת, כי כשיש חילוקי דעות בין ההנהלה לוועד העובדים וההסתדרות מעבירים את חילוקי הדעות להכרעה של הוועדה הפריטטית לצורך גישור וקבלת החלטות.

בוועדה האחרונה שנערכה בעיריית עפולה ב-11 בספטמבר 2008 ניתנה הכרעה לגבי מספר נושאים, אך בפועל לא בוצע דבר וכל ההחלטות שניתנו עדיין לא התממשו. בעקבות כך, פנו נציגי העובדים וההסתדרות לבית הדין לענייני עבודה בנצרת.

חלק מההחלטות שהתקבלו מאותה הוועדה היו בין היתר, כי לא תהיה ניידות עובדים בעירייה מתפקיד לתפקיד ללא ידיעת הוועד ואישורו. החלטה נוספת עוסקת בנושא קליטת עובדים חדשים והיא קובעת, כי תעשה קודם כל פנייה לוועד העובדים שינסה לאייש את התפקיד עם עובדים שנמצאים כבר בתוך המערכת במסגרת מכרז פנימי, ורק במידה שיהיה הצורך יתקיים גם מכרז חיצוני.

גם בנושא קידום הדרגות התקבלה בעירייה התקבלה החלטה, לפיה העירייה הייתה אמורה להעביר לוועד העובדים רשימה של כל העובדים עם הדרגה הנוכחית, מתי קיבלו דרגה בפעם האחרונה ומה דרגת המקסימום שהם יכולים להגיע אליה.

בתחום עובדי מינהל החינוך התקבלה ההחלטה על תשלום דמי שתייה, כאשר העירייה מחויבת לשלם או להעביר מצרכים לעובדים במינהל החינוך, כגון מזכירות בתי ספר, שרתים, עובדות ניקיון וסייעות.
בעקבות הוועדה הפריטטית ועקב כך שהחלטותיה לא יושמו, הוועד וההסתדרות הזמינו את הנהלת העירייה לקחת חלק בוועדה פריטטית נוספת.

לדברי יו"ר ועד העובדים יוסי חן, "העירייה התחמקה מהדרישה של ההסתדרות וחברי ועד העובדים לקיים ועדה נוספת, לכן הפנינו יחד עם ההסתדרות את המקרה לבית הדין לעבודה בנצרת".

יו"ר ההסתדרות מחוז העמקים, זאב ליברמן: "אני חושב שמן הראוי שבית הדין יחליט ויכריע בחילוקי הדעות האלה", אמר ליברמן, "בשום תאריך לא היה נוח לעירייה, והחלטנו שלא נרוץ יותר ונעביר את זה לבית הדין שיכריע בכל חילוקי הדעות האלה".

מעיריית עפולה נמסר: "הוועדה הפריטטית הינה ועדה מאוד חשובה ואנו מעוניינים מאוד שהיא תתכנס. התאריך שנקבע
לישיבת הוועדה, לא התאים לחלק מהמשתתפים שאמורים היו להשתתף בישיבה זו ושהייתה חשיבות רבה כי ישתתפו בדיון, וזאת רק מן הטעם ללבן ולמצות את התהליך במלואו.

"לצערנו, הישיבה שהייתה אמורה להתקיים נדחתה ואנו נמצאים בהליך של קביעת מועד חדש. הנהלת העיר מחכה להופיע בפני הוועדה ולהשמיע בהרחבה את עמדתה. יצוין, כי עמדת הנהלת העיר היא לשתף פעולה עם העובדים, ועד העובדים, וכל זאת למען העובדים ורווחתם".