צילום: חגי אהרון בעיריית נצרת עילית ממש רוצים לשנות את השם העיר. לפיכך, השבוע התכנסה הוועדה לבחירת שם חדש לעיר, כאשר 12 שמות עלו לגמר. הקו המנחה בבחירת השם הוא חיבור שם העיר למיקומה הגיאוגרפי. כך למשל הוצעו השמות הבאים: עילית הגליל, ניצן הגליל, נס הגליל, נר הגליל, עין הגליל ואפילו עינ"ב (עיר יהודית נבנתה בגליל).

בעירייה אומרים, כי תהליך בחירת שם חדש לעיר היהודית התקדם השבוע שלב אחד נוסף, כאשר חברי הוועדה סיננו 12 שמות סופיים מבין 300 שהובאו לבחינה. כעת, כל שנותר הוא שהקהל יצביע וישפיע איזה שם מתאים לו יותר בתעודת הזהות:

1. נווה אירוסים 2. עילית הגליל 3. הוד הגליל 4. ניצן הגליל 5. עין הגליל 6. רמת איריס 7. נווה עילית 8. נס הגליל 9. עינב (עיר יהודית נבנתה בגליל) 10. נר הגליל 11. רמת הגליל 12. עילית

מנכ"ל העירייה, אמיר אורן, אומר כי השמות הוצעו על ידי התושבים במסגרת קמפיין שהתפרסם בעיתון. "חלק מההצעות חוזרות על עצמן, וחלק לא רלוונטי מאחר שהשם המוצע כבר קיים ולא ניתן להשתמש בו", הסביר אורן.

כאמור, בשלב זה החליטה הוועדה להעביר את השמות לידי חברת סקרים מקצועית לצורך ביצוע סקר דעת קהל בקרב
התושבים. "החברה תבצע סקר מקצועי והתושבים יתבקשו לדרג את השמות על פי סדר העדפתם", אמר אורן, "נתוני הסקר יועברו לידי הוועדה בצירוף חוות דעת מקצועית של גורמים מקצועיים בתחום המיתוג".

במקביל לפנייה לחברת הסקרים, תתבצע פנייה רשמית לוועדה הממשלתית לבחירת שמות מטעם משרד ראש הממשלה.