צילום: אביהו שפירא המחלקה לביטחון וחירום בעיריית טבריה נערכת לתרחישי חירום, גם במישור האזרחי. העיר תשתתף בתכנית ניסיונית להקמת צוותי חילוץ אזרחיים לקראת רעידת אדמה אפשרית באזור. התכנית תנוהל על ידי רשות החירום הלאומית (רח"ל) ובשיתוף פיקוד העורף וגופים נוספים.

במסגרת התכנית צפויים לקום שלושה צוותי חילוץ: צוות חילוץ רשותי, צוות חילוץ מפעלי וצוות חילוץ רובעי/שכונתי, האמורים לתת מענה מיידי לאוכלוסייה שנלכדה תחת הריסות מבנים, זאת עוד בטרם יגיעו כוחות החילוץ וההצלה המקצועיים של פיקוד העורף לביצוע פעולות חילוץ מתקדמות.

הרעיון שבבסיס הקמת צוותי החילוץ הינו חיזוק האוכלוסייה ועצמאותה בעיתות חירום, שכן על פי מחקרים אחוז הניצולים הגבוה ביותר באתרי הרס כתוצאה מרעידת אדמה, נרשם במהלך 24 השעות הראשונות שלאחר האירוע. נתון זה הינו קריטי להבנת החשיבות שבהקמת הצוותים, שכן בתרחיש של רעידת אדמה חזקה, צוותי החילוץ המקצועיים יגיעו לאתרי ההרס רק לאחר 48 שעות, לכל המוקדם.

לצורך הוצאת הפרויקט לפועל חברו יחדיו כל גופי החירום וההצלה של מדינת ישראל לצורך הכשרת צוותי החילוץ, במגוון תחומים ביניהם: מתן עזרה ראשונה, קורס חילוץ בסיסי, הדרכות ואימונים נוספים.

"הקמת צוותי החילוץ הינה צעד חשוב בתהליך אותו אנו מובילים במהלך השנתיים האחרונות בנושא היערכות לשעת חירום, והצלחתו תשרת את תושבי העיר", אמר ראש עיריית טבריה, זוהר עובד. "אני מקווה שצוותי החילוץ יתאמנו למשימתם ושלא ניאלץ להפעילם לעולם".

בתוך כך, קוראת העירייה לכל מי שמעוניין לקחת חלק במשימה חשובה זו ולהשתלב בהתנדבות במערך צוותי החילוץ, ליצור
קשר עם המחלקה לביטחון וחירום בטלפון: 04-6720064 (הגשת מועמדות תתאפשר עד לתאריך 12 ביולי 2009).

"מעורבות האוכלוסייה הינה נדבך חשוב במוכנותנו ובהיערכותנו למצבי חירום. תושבי טבריה צריכים להיות חלוצים בתחום זה ואני בטוח שבעזרתם נקים צוותי חילוץ שישרתו את תושבינו", אמר מנהל המחלקה לביטחון וחירום, גיא אקון.