צילום: אביהו שפירא המועצה האזורית הגליל העליון מזהירה שהמשך פעילותו של המכון להתפתחות הילד מוטל בספק לנוכח חובה הגדול של עיריית קרית שמונה. המכון המשותף בגליל העליון נקלע למשב כספי ועלול להיסגר.

במכון להתפתחות הילד מטופלים ילדים שנולדו פגים, בעלי בעיות התפתחותיות ובעיות בריאותיות, והיא ממומנת על ידי הרשויות המקומיות, משרד הבריאות וקופות החולים. "כבר יותר משנה שעיריית קרית שמונה לא מעבירה כספים לתחנה להתפתחות הילד, שבה מטופלים ילדים מכל רחבי האזור", מסרו במוא"ז גליל עליון, "לנוכח סירובה של העירייה להעביר כספים משנת 2008, בתחילת השנה הנוכחית הודיע גזבר המועצה שעד שהעירייה לא תעביר את חלקה, המועצה לא תשלם".

גזבר המועצה חיים מילוא, אמר כי "לא ייתכן שנממן מכיסנו פעילות של תחנה שמטפלת ב-600 ילדים, שרק 14 אחוזים מהם הם תושבי גליל עליון, 66 אחוזים תושבי קרית שמונה והיתר תושבי מבואות חרמון, מטולה והגולן. מכיוון שמדובר במדיניות גורפת של העירייה שמונה בכל הפרויקטים האזוריים, החלטנו שנפסיק לממן אותם. הודענו לעירייה כבר לפני יותר משנה, שאם הם לא יעבירו כספים לפעילות של התחנה נפסיק אותה ונמצא פתרון לילדים שלנו וכך עשינו".

בעיריית קרית שמונה מודעים למצב ומסבירים, כי לא מדובר בחוסר אכפתיות כלפי פעילות המכון, וכי כבר זמן רב העירייה פועלת בניסיון למצוא פתרון לבעיית המימון. "אנחנו עדיין נמצאים במסגרת תוכנית הבראה", אמר השבוע ראש העירייה ניסים מלכה. "לכן, על פי החוק אסור לנו להעביר מימון לעמותות חיצוניות. יחד עם זאת, אנחנו רואים חשיבות גדולה בהמשך פעילות המכון, ולכן פעלנו כדי למצוא דרך חוקית בה נוכל להעביר למכון להתפתחות הילד את המימון המגיע לו.

"הפתרון המסתמן כרגע הוא להכניס את התמיכה לבסיס התקציב, כתקציב מחלקת הרווחה, ומחלקת הרווחה תממן את פעילות המכון כקניית שירותי רווחה מגוף חיצוני. כדי שהדבר יתבצע אנו צריכים להמתין ולראות מה יעלה בגורלו של מענק האיזון. בתקציב שאישרנו לקחנו בחשבון קיצוץ במענק האיזון. נכון להיום יש סיכוי טוב שהקיצוץ הזה יוסר. ברגע שנקבל אישור סופי לכך שהקיצוץ הוסר או צומצם, נוכל לכנס שוב את המועצה ולאשר שינוי בתקציב ובו תוספת לתקציב הרווחה, ובאופן הזה נפתור את בעיית המימון של המכון להתפתחות הילד. אני מעריך שכל התהליך הזה ייארך כחודש".

מהנהלת להתפתחות הילד נמסר: "היחידה הוקמה בקרית שמונה ע"י הרשויות המקומיות באזור במטרה להעניק שירותים התפתחותיים שונים, ולתת את השירות במקום. השתתפות קרית שמונה במהלך השנים באה לידי ביטוי בשני ערוצים, האחד כוח אדם מקצועי, וכן בתקציב שוטף המשלים לחלקה היחסי. מוא"ז גליל עליון העבירה את השתתפותה המלאה לאורך זמן. אבל עם תחילת תכנית ההבראה בקרית שמונה, היא הפסיקה השתתפותה. אם לא יועבר התקציב, היחידה תהיה בסכנת קריסה וסגירה".