צילום: index open בית הדין הרבני האזורי בטבריה גזר בשבוע שעבר מאסר של 30 יום בפועל על סרבן גט אשר עומד בסרבנותו מזה שלוש שנים, ובנוסף נמנע מלשלם לאשתו מזונות בסך 1,000 שקל בחודש. הבעל נאסר ולאחר מספר ימים בכלא שינה דעתו ונתן לאשתו גט. אלא שכבר למחרת הודיע בכתב לבית הדין כי הוא מתחרט.

בני הזוג נשאו לפני כארבע שנים, שבמהלכן נולדה להם ילדה. מזה שלוש שנים בני הזוג פרודים ולמרות זאת הבעל המשיך כל העת בסירובו לתת גט לאשתו, כאמור. האישה הגישה נגד הבעל תביעת גירושין בטענה שהיא מואסת בבעלה משום שהוא עושה מעשים נלוזים. לטענתה, בעת שהיא הייתה עייפה הוא ביצע מולה מעשים מגונים בגופו כיוון שלא קיימה עימו יחסי אישות.

מנגד, הבעל הכחיש את טענות האישה וטען לשלום בית. לאחר שהאישה הודתה בפני בית הדין כי בגדה בבעלה, פסק בית הדין הרבני כי האישה אסורה על בעלה וכי הבעל חייב לתת גט לאשתו מיידית. אולם הבעל המשיך בסרבנותו.

לאחר שהבעל לא ציית לפסק הדין של בית הדין הרבני כי עליו להתגרש מאשתו, נגזרו על הבעל צווי הגבלה בהם מניעת רישיון נהיגה והפקדתו במזכירות בית הדין, מניעת ניהול חשבון בנק, מניעת חידוש דרכון ושלילת מחצית מקצבאות הביטוח הלאומי. כמו כן, בית הדין הקשה על הבעל והטיל עליו סעיפי הרחקות הכוללות מניעת שיתוף הבעל באירועים ציבוריים לרבות תפילה במניין, הימנעות מהעסקתו, לא לדרוש בשלומו ולפרסם את דבר ההרחקות בבתי הכנסת באזור מגוריו בצירוף תמונתו.

בית הדין הרבני אף חייב את הבעל במזונות מעוכבת על סך 1,000 שקל לחודש, אולם הבעל אינו קיים את פסק הדין.

לאור השתלשלות האירועים האחרונים, בית הדין הרבני פסק כי אם הסרבן לא יפקיד בבית הדין הרבני 7,000 שקל לצורך
תשלום מזונות לאישה, יגזרו עליו 30 ימי מאסר. הבעל שוב לא שיתף פעולה ולא הפקיד את הסכום הנדרש, ולכן הוצא כנגדו צו מאסר.

לאחר שהות קצרה של יומיים בכלא, שינה הבעל את דעתו ונתן גט לאשתו. אך בכך לא תמו מעלליו. למחרת בבוקר שלח הבעל מכתב לבית הדין הרבני בו טען, כי הגט פסול ולא ניתן מרצונו ורק בשל המאסר נכפה עליו הגט וכעת הוא מבוטל.

מדייני בית הדין האזורי בטבריה נמסר בתגובה, כי "בני הזוג גרושים באופן רשמי, שכן הבעל נתן לאשתו גט מרצונו הטוב בהתאם לכל כללי ההלכה".