צילום: מאיר פרטוש עמק יזרעאל כבר אינו רק "ים השיבולים" ונצבע בימים אלו בירוק עם נטיעות חדשות של מעל 1,000 דונם פרדסים, רובם קליפים מ"זני פטנט" ישראלים חדשים שפותחו במכון וולקני ומבוקשים בשווקי אירופה. הנטיעות בעמק יזרעאל הם בנוסף ל-12 אלף דונם נטיעות הדרים חדשים באזורים אחרים בארץ.

מגדלי ההדרים מיישמים את הצורך בחיסכון במים שפירים, השנה נעקרו כ-14 אלף דונם פרדסים מבוגרים מזנים פחות כלכליים, ובמקומם ניטעו כ-13 אלף דונם חדשים של זנים רווחיים יותר.

כ-80 אחוז מהדרים בארץ מושקים במים מושביים. בארץ נטועים 190 אלף דונם פרדסים המייצרים כ-570 אלף טון פרי, מזה 170 אלף טון יצוא פרי טרי, 220 אלף טון לתעשיית המיץ וכ-180 אלף טון שוק מקומי.

כמו כן, ב-15/09/09 ייערך בשדות קיבוץ עין השופט שבעמק יזרעאל טקס סיום נטיעת 500 דונם קליפים מהזן החדש 'אור', בהשתתפות שר החקלאות ומגדלים מעמק יזרעאל. פרדס חדש זה מצטרך לעוד כ-1,100 דונם פרדסים חדשים שניטעו בעמק על ידי המושבניק והיזם מנחם עפרוני מבית שערים.

לדברי עפרוני חובה לנצל את המים המושבים של ערי העמק וחיפה, כדי שאדמות העמק לא יכוסו בקוצים ודרדרים.
"חקלאות חדשנית ורווחית תחזיר את הבנים הצעירים של העמק לחקלאות", אמר עפרוני.

חי בנימיני, מזכיר ארגון מגדלי ההדרים, מסר שעפרוני מצטרף למאות פרדסנים ברחבי הארץ המאמינים בענף ההדרים ויודעים לנצל את המים המושביים, הידע הייחודי שלנו ו"זני הפטנט" המפותחים בארץ, נטיעות חדשות אלו בנוסף לתפיסת קרקעות ויצירת ראות ירוקות מחזקת את מערך השיווק הישראלי בעולם, ובעיקר את בתי האריזה המספקים אלפי מקומות עבודה בעיקר בפריפריה.