צילום: נמרוד גליקמן במסגרת פרויקט 'מניעת ניצול והתעללות בזקנים', שהינו חלק מהתכנית הלאומית 'עיר ללא אלימות', הפיק בימים אלה האגף לשירותים חברתיים בעיריית טבריה ערכת ההסברה למניעת התעללות, ניצול והזנחת זקנים בעיר.

ערכת ההסברה, המיועדת לאנשי מקצוע הבאים במגע עם אוכלוסיית בני גיל הזהב בעיר, ביניהם רופאים, אחיות, עובדים בבתי אבות, עובדי חברות סיעוד ומועדוני הקשישים, משטרת ישראל ועוד, כוללת מידע נרחב אודות היקף תופעת ההתעללות, מאפייניה, סימנים לזיהויה, כלים להתמודדות ועוד, ותופץ במהלך הימים הקרובים במסגרת מפגשים מקצועיים, אותם יוזם האגף לשירותים חברתיים עם בעלי התפקידים הרלוונטיים לצורך הצגת הפרויקט.

בנוסף לקהלים המקצועיים, על מנת להעלות את המודעות לנושא הפיק האגף עלון הסברה נוסף המיועד לאוכלוסיית בני גיל הזהב ובני משפחותיהם, המציע מידע אודות תופעת ההתעללות בזקנים וכן כתובות לפנייה והפנייה.

כאמור, הפרויקט הינו במסגרת התכנית הלאומית עיר ללא אלימות, שמתמודדת עם כלל מצבי ההתנהגות האנטי-חברתית,
האלימות, העבריינות והפשיעה המתרחשים ברשות המקומית.

מטרת התכנית היא להקים מערך עירוני מקיף, מתואם ואפקטיבי, בראשות ראש הרשות המקומית ובשותפות רחבה של כלל הגורמים העוסקים בנושא לצורך הגברת רמת ותחושת הביטחון האישי של האזרחים, צמצום אירועי האלימות ושיפור באיכות החיים הכוללת.