צילום: ויז'ואלפוטוס שופט בית המשפט המחוזי בנצרת עאטף עיילבוני, דחה בקשתה של אשה תושבת הצפון שחטפה את תינוקה מניו יורק-לארץ.

תחילתה של הפרשה לפני כארבע שנים. האשה התחתנה עם תושב ניו יורק ונולד להם בן. בני הזוג באו הגיעו לביקור בארץ, אך נתגלעו ביניהם סכסוכים שהובילו להחלטה להתגרש. הבעל חזר לניו יורק ודרש את החזרת הילד.

ביהמ"ש לענייני משפחה קבע שהתינוק חטוף משום שעל פי אמנת האג מקום מגוריו בניו יורק. בית המשפט המחוזי אישרר זאת אך התנה את החזרת הקטין לניו יורק במספר תנאים ובית המשפט העליון הוסיף עוד תנאים. בהתאם לכך חזרו האישה ותינוקה לניו יורק, אך לטענתה בעלה לא קיים את התנאים שנקבעו בפסקי הדין בארץ, כגון: העמדת דירה לרשותה של האם ובנה. משכך, חזר האם לארץ והגישה בקשה לביזיון בית המשפט, כדי לאכוף על הבעל לקיים את התנאים שנקבעו בפסקי הדין בארץ .

בהחלטתו ציין השופט עיילבוני כי על אף שמלכתחילה חשב כי אין לבקשה סיכויי, מצא לנכון לקבוע דיון שמא ניתן להוביל את הצדדים להסכמות כאלה או אחרות. אלא שהבעל לא התייצב ולא הייתה כל התייצבות מטעמו, ואף עורכת הדין שייצגה אותו קודם, הודיעה שהיא אינה מייצגת אותו יותר.

"מבלי להיכנס להתנהגותה הלא ראויה של עו"ד איילת קריספל שייצגה את המשיב, בעצם הקביעה שהתינוק הקטין שהה בארץ תחת חטיפה וכי מקום מגוריו על פי אמנת האג הוא במדינת ניו-יורק ובעצם ההוראה של בתי המשפט בארץ להחזיר את התינוק לניו-יורק מקום מגוריו, טבועה המשמעות כי בית המשפט המוסמך לדון בטובתו ובענייניו של הקטין הוא במדינת ניו-יורק ולא בארץ.

"במקרה כמו זה שבפנינו, פתוחה בפני המבקשת הדרך לפנות למערכת השיפוטית במדינת ניו-יורק על מנת להורות על קיום פסק הדין של ביהמ"ש כאן. אולם בטרם אחתום את החלטתי, אומר את המובן מאליו, דהיינו, על הצד שזוכה בהחלטה שיפוטית המתנה החזרת הקטין לארץ מגוריו מחוץ למדינת ישראל, לדאוג לקיום אותם תנאים בטרם יציאת הקטין אל מחוץ לגבולות מדינת ישראל", ציין השופט.