צילום: חגי אהרון ויכוח על עניינים טכניים של זימון עדים מומחים לבית המשפט הוציא משלוותו את עורך הדין דוד שפיגל, סנגורו של הנאשם ברצח הילדה תאיר ראדה ז"ל רומן זדורוב. הוא עזב בכעס את אולם הדיונים וננזף על כך. לדבריו, זה אירוע שולי שלא תהיה לו השפעה על מהלך המשפט.

בלי קשר למאבק המהותי בין הצדדים במשפט רצח תאיר ראדה ז"ל, מתנהלת מלחמת חפירות בין התביעה להגנה על שלל ענייני נוהל. כך קרה גם בדיון האחרון שהתקיים בשבוע שעבר.

הסנגור, עו"ד שפיגל, רצה להחליף בתאריכים של שני עדים מומחים. מסיבה כלשהי ההודעה לא הועברה בזמן לנציגי הפרקליטות. ארבעה ימים לפני הדיון נודע לעו"ד שפיגל שהפרקליטות לא קיבלה את ההודעה, והוא עדכן אותם. אבל כששפיגל הביא את העד החליפי לדיון, התנגדה הפרקליטות לכך שהוא יעיד בנימוק שלא היה להם זמן מספיק להתכונן לעדותו.

שפיגל הציע שתתנהל חקירה ראשית לאותו עד, ואת החקירה הנגדית תנהל הפרקליטות במועד מאוחר יותר. לכאורה הפרקליטות לא הייתה צריכה להתנגד כי הדבר רק נותן לה יתרון וזמן להתכונן, לאחר שכבר שמעה את החקירה הראשית. אבל הפרקליטות לא נענתה להצעה, והשופט קיבל את התנגדותה. בשלב הזה עו"ד שפיגל עזב את האולם בכעס, ועל כך ננזף על ידי השופט.

בתגובה להתרחשות אמר שפיגל: "אין לי טענות כלפי בית המשפט, כי היה כשל מצידנו בהעברת ההודעה, אבל כעסתי על
הפרקליטות, משום שלדעתי הם יכלו לגלות יותר גמישות, כפי שאנחנו נדרשים לעשות לא פעם. זהו אירוע שולי שלא תהיה לו השפעה על תוצאות המשפט".