באדיבות דוברות מועצת קצרין בקצרין הוקמה 'סיירת פל"א' המורכבת מנערים ונערות המקדמים את ערכי הטבע והסביבה בקצרין. חברי הסיירת בהדרכת סטודנטים מהמסלול הירוק במכללת 'אוהלו', יפעלו בנושאים סביבתיים, יאספו פסולת אלקטרונית, קרטונים ובטריות. בנוסף יבנו מתקנים מחומרים ממוחזרים במתחם הנוער ליד המתנ"ס.

יוזמת התוכנית היא עידית קמחי, מנהלת אגף חינוך וחברה במועצה המקומית. "סיירת הפל"א תפתח בקרב הנוער ובקהילה את תחושת השייכות והקרבה שלנו לערכי הטבע והסביבה". קמחי מסבירה את היתרונות גם למשפחות ולחברה: "הכוונה היא לצמצם את נפח הפסולת, וגם צמצום של הצריכה. כאשר משפחה מתחילה לייחס ערך לחומרים מהם עשוייה הפסולת שלהם היא גם מתחילה למחזר ולהסתכל על העולם בגישה ממחזרת".

אחראית התוכנית מטעם המועצה המקומית קצרין היא אלה צורף, רכזת איכות הסביבה. צורף: "הייחוד של הפרוייקט הוא בשני מישורים: מישור ראשון הוא שיתוף הפעולה הנרחב של הגורמים השונים אשר ריכזו כוחות למען מטרה חינוכית, סביבתית וקהילתית משותפת, והמישור השני הוא התגייסות הנוער לעשייה הסביבתית והתרומה לקהילה".