צילום: שרון צור סיור של נציגי עמותת 'צלול' בשבוע שעבר בנחל חרוד גילה תמונה עגומה. צינור המבצבץ על גדת הנחל מזרים אליו שפכים, שמוצאם, כפי הנראה במושב כפר יחזקאל ובקיבוץ גבע. כמו כן, מתגלגלים בנחל מיכלים לבנים המכילים חומרי הדברה, אותם השליכו החקלאים בתום השימוש. אלו גורמים לזיהום סביבתי קשה ולסכנה בריאותית לתושבים.

נתון חמור יותר הוא העובדה שהנחל מזהם את הירדן הדרומי, הנחל הקדוש לנוצרים ולמוסלמים והחשוב ליהודים, ושפכים אלה מגיעים בסוף מסעם לים המלח.

עמותת 'צלול' לקחה דגימה ממי הנחל. בדיקת הדגימות בוצעה על יד מעבדת 'בקטוכם', והעלתה רמה גבוהה של קוליפורמים צואתיים שמקורם בשפכים ובפלט ברכות דגים המגיעים מיישובי המועצה האזורית גלבוע, שטרם חוברו למערכת הביוב. בין המזרימים גם בית הכלא 'שיטה'.

מנהלת קמפיין הנחלים של עמותת 'צלול', דליה טל: "קיים כאן אבסורד. המדינה והרשויות השקיעו למעלה מ-50 מיליון שקל בהקמת מט"ש (מכון טיהור שפכים), מתוך מטרה שיטהר את שפכי האזור ויאפשר להשתמש במים אלה לצרכי חקלאות. בית שאן בחרה שלא להתחבר למתקן וגם המועצה האזורית גלבוע, אינה מחוברת מאחר שטרם השלימה את מערכת איסוף השפכים שלה".

את תגובות המועצה האזורית גלבוע ועיריית בית שאן לא ניתן היה להשיג, ובנתיים, ממשיכים השפכים לזרום לנחל ולזהמו.