צילום: נסים אסבן בית שהוקם בניגוד לחוק בחוף ואדי רקת בכנרת נהרס לאחרונה. ההריסה באה אחרי 10 שנים של מאבק ובעקבות פסיקה של בית המשפט המחוזי בנצרת, כי הבית נבנה ללא היתר בשטח המיועד לשמורת החוף.

כתב האישום נגד מוטי מרדכי, בעל החוף, הוגש בינואר 2008 בגין מסירת הודעה כוזבת במטרה להשיג אישור "תוכנית שימור" למבנה אשר היה ברור כי הינו מבנה חדש לכל דבר ועניין. התוכנית האמורה אושרה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה "הגליל התחתון" בחוסר סמכות ועל בסיסה של תוכנית זו ניתן בדיעבד היתר בנייה למבנה האמור. החברה להגנת הטבע חשפה את הבנייה על החוף.

בעקבות עסקת טיעון שנחתמה בין הנאשם לפרקליטות, הסכימה הפרקליטות למחוק את סעיף מסירת ההודעה הכוזבת מכתב האישום בתמורה לכך שהנאשם יודה בשאר העבירות, יהרוס עצמית את המבנה שבנה ויגיש למוסדות התכנון תוכנית המבטלת את תכנית השימור שאושרה כאמור ע"י הוועדה המקומית בחוסר סמכות ועל בסיס מידע כוזב".

מהחברה להגנת הטבע להגנת הטבע נמסר בתגובה: "אנו מברכים את משרד הפנים על כי פעל בנחישות לאכיפת החוק ולהסרת המפגע, שהוצב בעזות מצח, תוך עקיפה בוטה של החוק, במקום כה רגיש מבחינה סביבתית. אנו מקווים כי העקשנות והנחישות יהוו מסר לאחרים שמעלים בדעתם להשתלט על נכסי טבע השייכים לציבור הישראלי כולו, בכנרת ובכלל".