צילום: אביהו שפירא איגוד ערים לתברואה גליל מזרחי וגולן פעל בשנים האחרונות להקמת מערכת לאיסוף גזי חממה מאתר הפסולת 'תאנים', במטרה להתחיל לסחור בבורסת הפחמן העולמית.

באתר הפסולת נפלטים גזי חממה כתוצאה מפירוק האשפה באתר, ואיסופו, שריפתו או שימוש בו לצורך הפקת חשמל תורמים לסביבה.

באמנת קיוטו נקבעו מכסות לפליטת גזי חממה, על מנת להילחם בתופעת התחממות כדור הארץ. על פי ההסכם, מדינות 'מתפתחות', כמו ישראל, יכולות לסחור במכסות שלהן למדינות מפותחות, כמו ארה"ב ואירופה, החייבות במכסה.

לדברי אביהו ביאלי מנכ"ל האיגוד "האיגוד השקיע בשנים האחרונות מיליוני שקלים בהצבת מערכת שתקלוט את גזי החממה שנוצרים כתוצאה מפירוק הזבל. השימוש בגז ליצירת חשמל ירוק כמו גם שריפתו בלפיד הבערה מצמצמים מאוד את פליטת גזי החממה, ומאפשרים לאיגוד ליהנות מכספי בורסת הזיהום העולמית. האיגוד נמצא כיום בשלבים מתקדמים של רישום באו"ם ואנו מקווים כי כבר בעתיד הקרוב נקבל את האישור לסחור בגזי החממה".