צילום: קובי קואנקס מועצת רמת ישי קיבלה השבוע החלטה לפעול לקבלת אישורי בטיחות למתקני המשחקים בבתי הספר היסודיים ובגנים פעם בשנה, זאת לאחר שנתגלו ליקויים במתקנים באחד מבתי הספר ביישוב.

"בישיבת המועצה שנערכה בספטמבר אמר ראש המועצה למליאה כי כל אישורי הבטיחות הדרושים למתקנים קיימים, אבל רק ב-14 באוקטובר הוציאה המועצה הזמנת עבודה ליועץ בטיחות למתקני החינוך ביישוב", אמר חבר המועצה, גיא זקס, "יועץ הבטיחות מצא ליקויים ולפחות אחד המתקנים בבית הספר 'ארזים' נסגר והוא למעשה סגור עד עתה. מדובר פה בהטעיית מליאת המועצה והציבור וכמובן שיש צורך בהפקת לקחים".

יו"ר האופוזיציה, ניר חבקין, אמר באותה ישיבה: "אני חושב ששדרוג המחשבים חשוב ואופק חדש זה חשוב, אבל הבטיחות של הילדים שלנו היא מעל לכל".

ראש המועצה, עופר בן אליעזר: "אין ספק שנושא הבטיחות הוא חשוב, אם חברי האופוזיציה היו באים אליי ויושבים איתי על הנושא היה נחסך האנטגוניזם שהעלתה ההצעה. כל נושא הבטיחות הוא בראש מעייניהם של כל חברי המועצה ועובדי המועצה ללא הבדל של קואליציה ואופוזיציה".

לאחר הדיון קיבלה המועצה פה אחד את הצעת ההחלטה של בן אליעזר לפיה המועצה תפעל לקבלת אישורי בטיחות למתקני המשחקים פעם בשנה, כאשר חברי המועצה ניר חבקין וגיא זקס ביקשו כי בדיקת הבטיחות תיעשה בזמן החופש הגדול.