משרד החינוך מפרסם היום (רביעי) את רשימת 292 בתי הספר בחטיבה העליונה שהוגדרו השנה כמצטיינים. בחירת בתי הספר התקבלה על סמך חישוב שורת מדדים בתחומים הערכיים, החברתיים והלימודיים, וכן בהתאם לשיעור השיפור המשמעותי ביותר שחוללו מוסדות החינוך בהשוואה להישגי שנת הלימודים תשע"ז.

צילום המחשה: shutterstock

בשנת הלימודים הנוכחית נכללו בסך הכול 733 חטיבות עליונות שעמדו בתנאי הסף, ומתוכן 292 חטיבות זכו בתגמול. בהישגים הערכיים-חברתיים, נכללו המדדים: שיעור הגיוס לצה"ל, או לשירות אזרחי\לאומי, מניעת נשירת תלמידים, קליטת תלמידי החינוך המיוחד, ומידת הקרבה לתעודת בגרות מתוך התלמידים שאינם זכאים לתעודה מלאה.

בהישגים הלימודיים נקבעו המדדים: אחוז  הזכאות  לבגרות,  אחוז  הצטיינות  במבחני  הבגרות, אחוז  זכאות  לתעודת  בגרות  איכותית, אחוז התלמידים המרחיבים מקצוע מדעי להיקף 5 יח"ל, אחוז התלמידים המרחיבים מקצוע הומניסטי להיקף 5 יח"ל מידת  השיפור  או  היציבות  בהשוואה  להישגים  בשנה  הקודמת.

לאור הישגיהם, עובדי ההוראה שבבתי הספר הזוכים יתוגמלו בסכום כספי הנע בין 3,122 שקלים לכ-8,326 שקלים (מורים שהועסקו בתשע"ח), זאת בהתאם לסיכום שעוגן בין משרד החינוך לבין ארגון המורים ומשרד האוצר, במסגרת הרפורמה 'עוז לתמורה'.

אז מיהם בתי הספר המצטיינים ברחובות? הרביעיה המובחרת הם עמי"ת המר, ישיבת עמי"ת עמיחי, תיכון ע"ש קציר וההפתעה הגדולה והטובה – תיכון טכנולוגי נעמ"ת שנאבק בשנים האחרונות להעלות את מדדיו, ועושה זאת בהצלחה.